Patientinformation: Informationsskrivelse om implantatbehandling

Et tandimplantat anvendes som erstatning for en (rigtig) tandrod. Implantatet er fremstillet af titanium, da det har vist sig at dette materiale er så vævsvenligt, at det kan vokse fast i kæbeknoglen. Efter at være indopereret i kæbeknoglen kan implantatet fungere som støtte for en porcelænstandkrone, som efterfølgende fastmonteres til implantatet. Normalt går der 3-6 måneder fra implantatet er indsat i kæbeknoglen til en tandkrone kan fremstilles.

Alternativet til implantatbehandling vil oftest være en brobehandling eller en aftagelig protese. Ved en brobehandling beslibes nabotænderne til det tandløse område, hvorefter der fremstilles en bro gående fra den ene tand hen over det tandløse område til den anden tand. Denne behandling kan med fordel anvendes, når nabotænderne i forvejen er repareret med større fyldninger. Et andet alternativ til implantater vil være transplantation af en ”overskydende” tand, hvis dette er muligt, og hvis patienten er ung.

Formål med anvendelse af implantater

Formålet er at give patienten en fastsiddende tanderstatning, som form-, farve- og funktionsmæssigt ligner en naturlig tand så meget som muligt.

Forudsætninger for implantatindsættelse

For at kunne anvende implantater er det nødvendigt at patienten har en optimal mundhygiejne, og at forholdene i kæben er velegnede til indsættelse af implantater. Der skal være den nødvendige plads til implantatet og den nødvendige mængde kæbeknogle. Det kan således være påkrævet at foretage en forudgående tandregulering, og det kan være nødvendigt at opbygge kæbeknoglen (se speciel information om dette).

Implantatoperationen

Udboring til implantat foretages af specialuddannet kirurg og i lokal bedøvelse. Der er strenge krav til steriliteten (”renligheden”) ved en sådan operation. Tandkødet skubbes til side og der bores et hul i kæbeknoglen, hvor implantatet efterfølgende kan indsættes. Som regel monteres der afslutningsvis en helingshætte i toppen af implantatet. Herefter sys tandkødet, så det kan hele pænt efter operationen. Helingshætten fjernes først når der 3-6 mdr. senere skal tages aftryk til den endelige krone. Der er normalt ikke de store smerter efter en implantatoperation, men både smerter og hævelse forekommer. Der udleveres recept på smertestillende piller og der gives forebyggende antibiotika (som hovedregel penicillin) mod betændelse. Trådene fjernes efter 2-3 uger. Infektion efter implantatbehandling er meget sjældent forekommende.

Fremstilling af krone til implantatet

Dette foregår normalt ca. 3-6 måneder efter implantatindsættelsen og foretages af din tandlæge i samarbejde med en dental laboratorietekniker. Først tages et aftryk. Derefter fremstilles kronen af teknikeren. Form og farve er forinden besluttet ved en undersøgelse. Når kronen er færdigfremstillet, påmonteres (”cementeres”) den af din tandlæge på implantatet ved en konsultation ca. 2-3 uger efter at aftrykket blev taget.

Mundhygiejne

Hvis implantater skal holde længe, er det vigtigt at du opretholder en optimal mundhygiejne. Efter implantatoperationen er det vigtigt at helingshætten på implantatet holdes helt ren, f.eks. ved anvendelse af vatpinde dyppet i chlorhexidin 0,1 % to-tre gange dagligt. Efter en måned kan helingshætten børstes rent med en blød tandbørste. De øvrige tænder skal holdes omhyggeligt rene på sædvanlig vis.

Tobaksrygning

Tobaksrygning er skadeligt både for helingen efter implantatindsættelsen og på længere sigt. Flere undersøgelser har vist ringere overlevelse af implantater hos rygere.

Holdbarhed af implantater

De fleste implantater har en lang holdbarhed. Undersøgelser over mange år har vist en holdbarhed/overlevelse på mellem 80-90% i op til 10-20 år. Men da det ikke er mere end ca. 40 år siden, at man startede med disse behandlinger er langtidsundersøgelser over f.eks. 50 år ikke tilgængelige. Porcelænskronerne, som påmonteres implantaterne, kan lige som andre porcelænskroner knække og gå løse, men kan naturligvis genmonteres eller omlaves uden, at der skal foretages et kirurgisk indgreb. Tab af implantater sker oftest ved udvikling af såkaldt periimplantitis, en slags parodontose, dvs. tab af knogle omkring implantatet pga. betændelse. En god mundhygiejne er derfor vigtig for at bevare implantatet på lang sigt. Kontrol af implantatbehandlingen i flere år efter at denne er afsluttet må betragtes som en forudsætning for garanti af resultatet.

Bivirkninger

Ved udboringen i kæbeknoglen til implantatet kan der forekomme skader på nabotænder eller følenerver i området. Sådanne skader er heldigvis sjældne, men forekommer dog. Specielt hvis der ikke er tilstrækkelig plads til udboringen, og hvis mængden af kæbeknogle er beskeden. Bl.a. af denne grund må man undertiden udbygge kæbeknoglen, før man indsætter implantatet.

Er implantater bedre end naturlige tænder?

En sund, naturlig tand vil som hovedregel være at foretrække frem for et tandimplantat.

Øvrige forholdsregler og information, se ”Information om operation i mundhulen

En sund, naturlig tand vil som hovedregel være at foretrække frem for et tandimplantat.

 Eksempel på et tandimplantat


Implantat indsat i overkæben sv.t. +2 (den lille fortand i venstre side af overkæben). Implantatet er forsynet med helingshætte. Helingshætten stikker lige frem igennem tandkødet, hvor den senere krone skal laves.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tel.: 98 18 27 77 eller per. mail info@tandlaegerneihasseris.dk