Tandbehandlinger

Optimale Behandlingsplaner

Vi er erfarne og rutinerede tandlæger

Vi laver på klinikken alle former for tandbehandlinger, lige fra det årlige tandeftersyn til det mere avancerede.

Vi er erfarne og rutinerede tandlæger, tandplejere og klinikassistenter på klinikken. Vi tager os god tid til samtale og til at finde frem til netop den behandlingsplan der passer til hver enkelt patient.

Hos os er høj faglighed en selvfølge og vi bruger meget tid på videreuddannelse.

Vi har et godt miljø på klinikken og bestræber os på en god og tryg atmosfære for patienter og personale

TandBehanlinger

Regelmæssige undersøgelser og tandrensninger

Grundlaget for et pænt og funktionsdygtigt tandsæt er regelmæssige besøg hos tandlægen.

Eftersynet er en vigtig del af det sunde tandsæt. Mange problemer og sygdomme – såsom paradentose og caries – giver nemlig først mærkbare symptomer, når de er fremskredne. De opdages derimod i reglen altid under det almindelige eftersyn, og dermed kan de behandles hurtigt og effektivt, inden de når at udvikle sig, og bliver mere komplicerede at komme til livs.

På klinikken sætter vi derfor en stor ære i forebyggende tandpleje – for jo tidligere problemerne opdages, jo mindre smertefuldt er det for dig og din økonomi. Vi skræddersyr intervallerne på dine eftersyn sammen med dig, så det både passer til din hverdag og til dine tænder. Ved hvert besøg renser vi i udgangspunktet også dine tænder, samt rådgiver dig om hvilken form for tandhygiejne derhjemme, der passer bedst til dine tænder.

Tandrensning i forbindelse med tandeftersyn

I forbindelse med et tandeftersyn foretager vi for de flestes vedkommende også en tandrens. Det er vigtigt at opretholde en god tandhygiejne hele livet af hensyn til dit helbred i øvrigt. Under den almindelige tandrens fjerner vi tandsten og renser dine tænder i dybden for misfarvninger og belægninger, og sørger dermed for at du kan forlade klinikken med et friskt og pænt smil.

 Fyldninger

I dag laves der langt overvejende plastfyldninger i kindtænder.Det giver et flottere look og holdbarheden er mindst lige så god som ved de sølvplomber,man lavede flest af før i tiden. Endvidere skal man typisk heller ikke fjerne så meget af tanden, før der kan lægges plast i.

I dag foretager vi fortrinsvis fyldninger med plast, hvorimod det ældre sølvamalgam kun bruges i sjældne tilfælde. Nye plastmaterialer er meget slid- og brudstærke og er altid førstepriortiet, når en fyldning skal laves. 

Har du gamle sølvfyldninger i tænderne, kan det tit være en fordel at få den udskiftet til plastfyldninger. Ulempen ved gamle sølvfyldninger er, at tanden nemmere kan få revner og er i øget risiko for at knække. Plastfyldninger har den fordel, at det holder bedre sammen på tandens sider og kan overdække de revner, tanden har fået. Og så ser det mere naturligt ud.

Bidskinne

Hvordan hjælper en bideskinne?

Mange mennesker lider af hovedpine og smerter ved tygning, hvilket kan skyldes problemer med bidfunktionen eller uhensigtsmæssige funktioner med kæben, særligt om natten.

Hvis du skærer tænder om natten, eller oplever et tandpres kan der komme kraftigt slid på tænderne. Mange mennesker mærker slet ikke selv disse bevægelser men kan mærke virkningen af dem. Dvs dine tænder slides og tyggemuskulatur belastes på en måde der kan give hovedpine og smerter fra kæbedled. Disse gener kan ofte afhjælpes ved at få fremstillet en individuel tilpasset bideskinne. 

Pris på bideskinne

Skærer du tænder om natten, eller oplever du vedvarende hovedpine, er du meget velkommen til at bestille en tid hos os for en konsultation. Her vil vi bl.a. foretage en vurdering af, hvilken type bideskinne, der vil passe til dit behov. Vores priser på bideskinner varierer alt efter, om der er tale om en blød eller hård bideskinne. En hård bideskinne (som vi oftest laver) vil typisk koste 3.550

Parodontitis behandling

Hvad er parodontitis?
I daglig tale bruges ofte ordet Paradentose. Parodontitis er en folkesygdom, som rammer ca. 40% af befolkningen. Sygdommen rammer typisk personer over 40 år, men enkelte personer kan få det tidligere. Sygdommen opstår i tandkødet, som oftest begynder at bløde ved tandbørstning.

Hvordan behandles paradentose?

Behandles paradentose på et tidligt stadie, klares det nemt med korrekt instruktion i renhold af tænderne og med en dybdegående rensning af tandkødslommerne. Behandles sygdommen ikke i tide, kan den udvikle sig til også at omfatte knoglede omkring tænderne, hvorved tænderne kan løsnes. 

Har paradentosen bredt sig til knoglen, skal den behandles straks, så sygdommen stoppes. Dette gøres på samme måde med instruktion i korrekt renhold af tænderne + dybdegående tandrensning. Kirurgisk opklapning af tandkødet for optimal rensning kan forekomme. Ved enkelte knogledefekter kan der evt. laves knogleopbygning.

For at paradentose kan stoppes, kræver det en stor indsats fra patienten med hensyn til renhold af tænderne. Paradentose kan kun stoppes i en ren mund. At have paradentose er en kronisk lidelse, og derfor er det efter endt behandling nødvendigt med hyppige kontroller og vedligeholdende rensning af tænder og tandkød. Er der tegn på udvikling i sygdommen igen, skal det behandles straks. 

Rodbehandlinger

​En rodbehandling er nødvendig for at bevare tanden, hvis der er gået betændelse i nerven, eller hvis den er død.

Hvis bakterier når ind til nerven i en tand, eksempelvis gennem ubehandlede huller, kan der gå betændelse i tandroden. Når først bakterierne er kommet ind, kan de hurtigt sprede sig til hele tanden. Hvis de når til rodspidsen (den nederste del af tanden), dør tanden og bliver svækket og misfarvet. Herefter har bakterierne adgang til blodbanen, og infektionen kan sprede sig til resten af kroppen, hvilket kan føre til alvorlige komplikationer. Det er derfor vigtigt at få rodbehandlet tanden så hurtigt som muligt, både for at rede tanden, men også for at sikre at resten af kroppen ikke bliver syg.

Nervebetændelse behandles ved en rodbehandling, der grundlæggende set går ud på at fjerne den beskadigede nerve og rense tanden for bakterier, og herefter fylde tanden med et plastisk rodfyldningsmateriale (guttaperka), så bakterier ikke kan trænge ind i tanden efterfølgende. Hvis infektionen har spredt sig, kan det være nødvendigt at supplere med antibiotika, for at få bakterierne helt ud af systemet.

I nogle tilfælde forløber rodbehandlingen sig over mere end et besøg, ved særlige rodforhold eller betændelse. Da en rodbehandlet tand er svækket, bør den senere forsynes med en stift og/eller opbygning, inden den får en omsluttende, forstærkende tandkrone.

Går man rundt med en rodbehandlet tand uden krone er der større risiko for at tanden flækker, da den tørrer ud med tiden og bliver mere skrøbelig.

Kroner og broer

Hvad er en tandkrone?
Tænder forsynes med en tandkrone, når de er for destruerede eller ødelagte til, at det længere er muligt at opnå den fornødne styrke med en simpel fyldning. Det vil sige, når tandlægen skønner, at der er for lidt tandsubstans tilbage til at kunne bære en fyldning efter, at en gammel fyldning/cariesangrebet er blevet fjernet. Hvis en fyldning er for stor, vil den inden for ganske kort tid knække og skulle laves om. Tænder bør forsynes med en krone, når store gamle sølvfyldninger (amalgam fyldninger) enten skal skiftes på grund af, at de er utilstrækkelige, eller at sølvfyldningerne med tiden får tænderne til at knække.    

Hvad er en tandbro?
En bro laves for erstatning af en eller flere tænder, hvor tilbageværende nabotænder benyttes som bropiller.

Disse bropiller korsynes med kroner, hvor der tilhæftes en tandkrone for manglende tand eller tænder

Er der et alternativ til en tandkrone?

Det afhænger af den situation, som din tand er i. Vi anbefaler altid krone på en rodbehandlet tand

Men læs mere her >>

NY PATIENT

Er du ikke patient hos os endnu –
og vil du skifte tandlæge?

Det er vigtigt for os at lære vore nye patienter og deres behov at kende, samt at du som ny patient lærer os at kende og selvfølgelig, at du føler dig tryg i stolen. Derfor afsætter vi altid ekstra tid til nye patienter.

Medmindre du henvender dig akut, så vil vi med dit samtykke rekvirere din journal og røntgenbilleder hos din tidligere tandlæge, således at vor tandlæge forud for dit besøg kan sætte sig ind i din historie. 

Ved dit første besøg på klinikken vil der blive foretaget en undersøgelse og eventuelt taget nødvendige røntgenbilleder af dine tænder. Ved dit første besøg danner vi os et overblik over din tandstatus og har en dialog med dig om hvordan næste skridt bliver. Er behandling nødvendigt eller er det nok bare med almindelig forbyggende behandling? Er behandlingsbehovet meget stort er det ofte nødvendigt med et ekstra besøg og yderligere røntgenbilleder før der i samarbejde med dig kan laves en plan.

Vi giver os god tid til at snakke med vores patienter om den optimale behandlingsplan og er meget opmærksomme på patienter med tandlægeskræk. Som ny patient er det vigtigt, at du oplyser os om din nervøsitet allerede ved din første henvendelse, således at vi kan være specielt opmærksomme herpå og sætte ekstra tid af til dig.

Kontakt os her for en aftale

– HAR DU BRUG FOR

akut hjælp?