Knogletransplantation i kæberne

Patientinformation vedr. knogletransplantation i kæberne i forbindelse med implantatbehandling

Baggrund for knogletransplantation: Når der skal indsættes implantater i kæben, er det nødvendigt med en vis mængde knogle, for at implantatet kan vokse fast og holde på længere sigt. Er der ikke tilstrækkelig med knogle det sted i kæben, hvor implantatet skal indsættes, må der derfor foretages en knogletransplantation.

Mangel på tilstrækkelig knoglesubstans i kæberne kan skyldes flere forhold. Det kan være en følge af manglende udvikling af kæbeknoglen, som det ofte ses i forbindelse med manglende anlæg af blivende tænder. Det kan også være et aldersbetinget svind af kæbeknoglen efter, at de blivende tænder af en eller anden grund er mistet. I andre tilfælde skyldes manglen på knogle en tidligere skade (traume) eller, at der tidligere er foretaget operative indgreb i kæberne, hvorved der er fremkommet en større eller mindre defekt. Manglende tænder i overkæbens sideregioner kan også medføre, at bihulerne i overkæben har bredt sig nedad, hvorved afstanden fra toppen af kæbekammen til bihulen er så kort, at det ikke er muligt at indsætte implantater, før der er foretaget knogletransplantation.

Mindre knogletransplantationer: Knogletransplantatet skaffes her som regel ved at udtage knoglevæv et andet sted i kæberne, oftest bagtil i siderne hvor der som regel er et overskud af knogle. Denne behandling foretages i lokal bedøvelse. Den defekt i knoglen, der fremkommer ved udtagelse af transplantatet udfyldes som oftest spontant i løbet af de følgende 6-12 måneder. Bivirkningerne ved udtagelse af knogletransplantatet er derfor som regel kortvarige i form af hævelse og moderate smerter. På modtagestedet opstår der også hævelse, men smerterne herfra er oftest mindre. Det kan blive nødvendigt at foretage en mindre tandkødsoperation på modtagestedet senere, for på denne måde at skabe naturlige tandkødsforhold. Undertiden blandes eget knoglevæv med ”kunstig” knogle for på denne måde at reducere forbruget af patientens egen knogle og for at skabe øget holdbarhed af knogleopbygningen. Den ”kunstige” knogle kan f.eks. være knoglevæv udvundet fra kalveknogle, som så er behandlet på en speciel måde, så den tolereres af organismen. Herudover anvendes ofte nogle specielle membraner for at minimere det efterfølgende naturlige knoglesvind. Disse membraner er selvopløselige og lavet af bindevæv fra grise og igen her behandlet på en særlig måde. Trådene fra syningen af den dækkende slimhinde fjernes efter 1-3 uger.

Forebyggelse mod infektion og hævelse: I forbindelse med en knogletransplantation gives rutinemæssigt antibiotika (oftest penicillin eller et tilsvarende antibiotikum) for at forebygge mod infektion både svarende til donorstedet og i selve knogleopbygningen. Antibiotikabehandlingen startes normalt lige før operationen og fortsættes i ca. en uge efter.

Såret: Det er meget vigtigt, at der ikke efter operationen opstår åbninger i såret ind til knogleopbygningen. I værste fald kan dette medføre, at knogleopbygningen mistes som følge af forurening fra mundhulen og de bakterier som findes her. Du skal derfor være meget forsigtig de første 2-3 uger efter operationen. Undgå kraftig fysisk aktivitet (efterblødning). Undgå hårde fødeemner som kan skade såret. Husk at tage den ordinerede antibiotika (oftest penicillin). Foretag mundskylning med 0,1 % klorhexidin og undgå tobaksrygning. I modsat fald øges risikoen for, at operationen mislykkes, selv om der kirurgisk er gjort, hvad man kunne.

Efterbehandling, herunder implantatbehandling: Når den transplanterede knogle er helet og stabil kan man fortsætte med indsættelse af implantater, hvis ikke implantatindsættelsen kan foretages samtidigt. Hvis der er tale om at implantatet må indsættes senere, sker dette som regel 6 måneder senere.

Undertiden vil der efter en knogletransplantation være behov for en supplerende mindre korrektion af tandkødet i det opererede område. Dette både af æstetiske grunde, men også for at man bedre kan holde implantaterne pænt rene efterfølgende.

Der kan således undertiden gå omkring 1 år fra man starter behandlingen til den endelige protetiske behandling (kroner, broer, osv.) er færdiggjort.

Før knogleopbygning regio +3 (hjørnetand i venstre side af overkæben)


Efter udbygning af kæbeknoglen og senere indsættelse af implantat og kronefremstilling

Patientinformation

For at bevare sunde og stærke tænder, er det vigtigt at have en sund mundhygiejne. Dine tænder skal holde hele livet, og gode vaner vil mindske risikoen for at udvikle tandsygdomme. Vi har her samlet en række brochurer med patientinformationer fra Tandlægeforeningen,

Bliv klogere på tandsygdomme og få gode råd til en bedre tandsundhed her